U NÁS NAJDETE VELKÝ VÝBĚR PŘÍRODNÍCH A BIO CERTIFIKOVANÝCH PARFÉMŮ.

Podmínky vrácení peněz/Reklamační řád

Podmínky vrácení peněz/Reklamační řád


Vrácení peněz lze uplatnit odstoupením od smlouvy
Při uzavření kupní smlouvy prostřednictvím prostředků komunikace na dálku má kupující právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí zboží, kdy v této lhůtě musí kupující doručit prodávajícímu úkon, se kterým současná platná právní úprava spojuje projev vůle směřující k odstoupení od smlouvy. Kupující může toto své právo na odstoupení od smlouvy realizovat tím, že buď doručí zboží osobně na prodejnu prodávajícího spolu s projevem vůle od smlouvy odstoupit, nebo na vlastní náklady zašle zboží prodávajícímu na jeho adresu prostřednictvím některého z přepravců spolu s písemným projevem vůle od smlouvy odstoupit. Při odstoupení od kupní smlouvy kupujícím spotřebitelem ve lhůtě 14 dnů ve smyslu § 53 odst. 7 obch. z. má kupující právo odstoupit bez jakékoliv sankce, tím není dotčen nárok prodávajícího na úhradu nákladů spojených s vrácením zboží.
Zboží musí být při využití práva na odstoupení od smlouvy vráceno nepoškozeno, pokud možno v původním obalu bez známek užívání včetně veškerého příslušenství, záručních listů a návodů. Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží, vám peníze za zboží budou zaslány převodem na váš účet, a to nejpozději do 30 dnů od odstoupení od smlouvy. Kupující nemá nárok na náhradu nákladů, které uhradil prodávajícímu v souvislosti s dodáním zboží přepravcem zpět.

Vrácení peněz lze uplatnit, pokud jsou dodrženy tyto podmínky:
• Právo na vrácení peněz platí do 14dnů od doručení zboží.
• Zboží nesmí být poškozené
• Zboží musí být zabalené v původním obalu

Reklamační řád
Případné reklamace se vždy snažíme vyřídit k Vaší spokojenosti.
1. ZÁRUČNÍ DOBA
1.2. Našim zákazníkům poskytujeme standardně záruční dobu 24 měsíců, která běží od okamžiku převzetí zboží kupujícím.
1.3. Tato záruční doba může být delší/kratší v závislosti na datu spotřeby uvedeném na obalu produktu. Záruční doba pak je omezena datem spotřeby.
1.3.1. - údaj o spotřebě je nejčastěji označen na obalu jako "spotřebujte do / best before"
1.3.2. - údaj o spotřebě nemusí být označen na obalu v případě, že jeho minimální trvanlivost přesahuje 30 měsíců
1.3.3. - v takovém případě bývá na obalu grafické znázornění otevřené nádobky krému
1.3.4. - údaj uvedený v nádobce krému udává, jak dlouho od otevření lze produkt používat
1.3.5. - nejčastějšími údaji jsou 8M, 12M popř., 24M, které značí 8 měsíců, 12 měsíců popř. 24 měsíců od otevření
1.4. V případě reklamace produktu se záruční doba automaticky prodlužuje o dobu trvání reklamace.
1.5. V případě vyřízení reklamace výměnou zboží za nový kus, pokračuje původní záruční doba.
2. KDY REKLAMOVAT
2.1. Zákazník má právo reklamovat zboží pokud jej obdrží v rozporu s kupní smlouvou a nebo se v záruční době produktu objeví skutečnosti znemožňující jeho obvyklé používání.
2.2. Zákazník je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil jeho případné vady a poškození. Pokud nějaké nalezne, je povinen je neprodleně nahlásit prodávajícímu.
2.3. V případě, že zákazník přebírá zásilku od dopravce (ne prodejce), je zákazník povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci.
2.4. V případě shledání porušení přepravního obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí nebo poškození zásilky nemusí (doporučujeme!) zákazník zásilku od přepravce převzít. Taková odmítnutá zásilka bude vrácena prodávajícímu, který na jejím základě vyexpeduje na své náklady v nejkratším možném čase náhradní produkty.
3. JAK OZNÁMIT REKLAMACI
3.1. Zákazníkům doporučujeme nejprve se obrátit telefonicky nebo emailem na naše kontaktní údaje, kde se s Vámi pokusíme najít co nejoptimálnější řešení Vašeho problému.
3.1.1. – e-mail: info@bionaturalia.cz
3.1.2. – tel.: 775 608 027
3.2. Reklamované zboží lze i rovnou dopravit prodejci jedním z následujících způsobů
3.2.1. - donést osobně na výdejní místo BONNEX s.r.o., Olšanské náměstí 7, 13000 Praha 3 (po telefonické dohodě na čase)
3.2.2. - odeslat balíkem bez dobírky na adresu BONNEX s.r.o., Olšanské náměstí 7, 13000 Praha 3. V takovém případě prosíme o připojení krátkého vyjádření důvodu reklamace.
3.3.3. Pro uplatnění reklamace je nutné přiložit originál či kopii pokladní účtenky nebo fakturu za eshop. V krajním případě lze použít pouze číslo objednávky, kdy může vyhledat doklad o zaplacení sám prodávající. Není to však jeho povinností.
3.3.4. Pro uplatnění reklamace je nutné, aby na sebe zákazník zanechal kontaktní údaje (minimálně jméno, příjmení, telefonní číslo a email).
3.3.5. Při předávání reklamace může zákazník uvést požadovanou formu kompenzace (nový produkt, náhradní produkt, sleva na zboží, vrácení částky formou poukazu na nákup, vrácení částky). Prodejce se bude snažit tomuto požadavku vyhovět. Není však pro něj zavazující a může se změnit po dohodě se zákazníkem.
4. PRŮBĚH A ŘEŠENÍ REKLAMACE
4.1. Prodejce informuje zákazníka o způsobu vyřešení reklamace do 3 pracovních dnů od obdržení reklamace a vystaví mu doklad o převzetí reklamovaného zboží.
4.2. Na samotnou realizaci reklamace má prodejce 30 dnů.
4.3. O vyřízení reklamace prodejce informuje zákazníka telefonicky či emailem na zanechané kontaktní údaje neprodleně od realizace.
4.4. Prodejce může reklamované zboží vyměnit či opravit. V případě že to nelze, může zboží zlevnit či vrátit částku, za kterou bylo zakoupeno, formou poukazu nebo klasicky peněžně či převodem.
4.5. V případě že prodejce nestihne vyřídit reklamaci v zákonné době 30 dnů, má zákazník okamžitý nárok na nový produkt nebo vrácení peněz (forma dle domluvy).
4.6. Je-li reklamace uznána za oprávněnou, má zákazník právo na úhradu účelně vynaložených nákladů spojených s uplatněním svého práva.
5. KDY NELZE REKLAMOVAT
5.1. Prodávající prohlašuje, že zboží nelze reklamovat v těchto případech:
5.1.1. - použité kosmetické přípravky bez zjevné závady nelze vracet z hygienických důvodů
5.1.2. - zboží s prošlým či omezeným datem spotřeby nebo použitím, pokud tato skutečnost byla známa zákazníkovi již v době nákupu.
5.1.3. - vada vzniklá na věci je způsobena běžným opotřebením
5.1.4. - vada zboží je způsobena zákazníkem a vznikla nesprávným užíváním, skladováním, údržbou či mechanickým poškozením
5.1.5. - vada vznikla v důsledku vnější události mimo vliv prodávajícího
Tento reklamační řád je účinný od 1. března 2018.