L E T N Í V Ý P R O D E J S L E V Y A Ž 8 0 % !

Éterický olej

Éterický olej je látka, která vzniká destilací vodní parou. Éterický olej se získává z různých částí rostlin - květy, listí, kůra, bobule...