L E T N Í V Ý P R O D E J S L E V Y A Ž 8 0 % !

Betain

Betain (resp. betain hydrochlorid) je dusíkatá látka, která na sebe váže vlhkost. Je obsažená například v cukrové řepě. V biologických systémech se přirozeně vyskytuje mnoho betainů, které působí jako organické osmolyty. Jedná se o látky syntetizované nebo přijímané z prostředí buňkami na ochranu před osmotickým stresem, suchem, vysokou slaností nebo vysokou teplotou. Intracelulární akumulace betainů umožňuje zadržování vody v buňkách, čímž chrání před účinky dehydratace. Tato akumulace nenarušuje funkci enzymu, strukturu proteinu a integritu membrány.