NYNÍ NOVĚ ZNAČKA SONETT NA NAŠEM WEBU - PROSTŘEDKY PRO ÚKLID A PRANÍ

Parafín

Parafín vzniká jako vedlejší produkt petrochemie. Parafínový vosk při hoření začerní sklo svíčky, zakouří prostor a může být zdrojem znečištění vzduchu v prostoru