L E T N Í V Ý P R O D E J S L E V Y A Ž 8 0 % !

Sillage

Co je "sillage"? Slovo sillage [sijáž] pochází z francouzštiny a je používáno v oblasti parfemářství. Tzv. sillage parfému se vztahuje k tomu, že parfém po své aplikaci reaguje s pokožkou a vytváří jakousi auru okolo osoby, která ho má na sobě a zároveň tato osoba za sebou zanechává i určitou voňavou stopu. Sillage lze také popsat jako to, jak se vůně šíří kolem nositele. Sillage nebo difúze ve vůních lze také nazvat „projekcí“ vůně.